Xứ sở kim chi – Hàn Quốc là đất nước phát triển các lĩnh vực giải trí, công nghệ, thiết bị điện tử, máy móc...