Một trong những chi tiết quan trọng, ảnh hưởng đến chức năng an toàn của thiết bị nén khí, ta phải kể đến van khí...