Hô hấp tế bào là gì? Xảy ra ở đâu? Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm những gì?

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng rất quan trọng đối với tế bào sống. Hô hấp tế bào giúp tạo ra năng lượng để cung cấp cho các hoạt động sống của tế bào. Để biết thêm thông tin chi tiết về hô hấp tế bào là gì, hô hấp tế bào xảy ra ở bào quan nào,… mời bạn đọc cùng tham khảo những chia sẻ sau đây mà chúng tôi mang tới!

Khái niệm hô hấp tế bào

Hô hấp tế bào là quá trình giúp tạo ra năng lượng từ những hợp chất hữu cơ. Trong đó, các phân tử cacbohidrat bị phân giải để tạo nên các sản phẩm của hô hấp tế bào bao gồm CO2, H2O cùng nhau giải phóng năng lượng, cũng như chuyển hóa năng lượng thành năng lượng được dự trữ dưới dạng các phân tử ATP.

Khái niệm về hô hấp tế bào
Khái niệm về hô hấp tế bào

Hô hấp tế bào diễn ra ở đâu? Nơi diễn ra hô hấp trong tế bào được diễn ra tại ty thể. 

Bản chất của hô hấp tế bào

Nhìn chung bản chất của hô hấp tế bào là:

 • Hô hấp tế bào là chuỗi những phản ứng oxi hóa khử.
 • Phân tử glucôzơ được phân giải dần, giúp cho năng lượng được giải phóng từng phần.
 • Tốc độ của quá trình hô hấp tế bào được phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng tế bào, được điều khiển nhờ enzim hô hấp.

Hô hấp tế bào có vai trò gì với cơ thể sinh vật? 

Hô hấp tế bào là quá trình phân giải hợp chất hữu cơ có tác dụng giúp hình thành năng lượng tích trữ và dùng ở dưới dạng phân tử ATP. Năng lượng ATP là nguồn năng lượng đặc biệt quan trọng trong mọi hoạt động sống của cơ thể. Chính nhờ điều này mà cơ thể mới có thể được tồn tại, phát triển và sinh sản. 

Vai trò của hô hấp tế bào
Vai trò của hô hấp tế bào

Các giai đoạn của hô hấp tế bào gồm những gì?

Hô hấp tế bào gồm mấy giai đoạn là một trong những nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề này. Theo đó, quá trình hô hấp tế bào gồm các giai đoạn cơ bản sau đây:

Giai đoạn đường phân

Giai đoạn này được diễn ra ở tế bào chất.

Diễn biến:

 • Quá trình đường phân gồm có rất nhiều phản ứng trung gian và enzim tham gia vào.
 • Năng lượng tạo ra dần qua nhiều phản ứng.
 • Đầu tiên glucôzơ hoạt hóa dùng 2ATP.
 • Glucôzơ (6C) -> 2 axit piruvic (3C) + 4 ATP + 2 NADH (1 NADH = 3 ATP)
 • NADH là Nicôtinamit ađênin đinuclêôtit.

-> Kết thúc quá trình đường phân sẽ thu được 2ATP cùng với 2 NADH.

Chu trình crep

Nơi diễn ra chu trình là chất nền ti thể.

Quá trình:

 • 2 axit piruvic được vận chuyển từ tế bào chất vào bên trong chất nền ti thể.
 • 2 axit piruvic → 2 axêtyl coA (2C) + 2 NADH + 2CO2
 • Axêtyl-coA bị phân giải hoàn toàn → 4CO2 + 2 ATP + 6 NADH + 2FADH2 (1FADH2 = 2ATP). 

Chuỗi truyền electron hô hấp

Nơi diễn ra chuỗi truyền điện tử là màng trong ti thể. 

NADH và FADH2 sẽ bị oxi hóa dưới một chuỗi những phản ứng oxi hóa khử để giúp tạo ra phân tử ATP và nước.

Xem thêm: Arn là gì? Arn được tổng hợp theo nguyên tắc nào? Từ mạch nào của gen?

Tổng năng lượng ở quá trình hô hấp tế bào

Kết thúc các giai đoạn của hô hấp tế bào sẽ giúp hình thành nên được 36 – 38 ATP. 

Tổng năng lượng thu được từ quá trình hô hấp tế bào
Tổng năng lượng thu được từ quá trình hô hấp tế bào

Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm có những gì?

Sản phẩm của hô hấp tế bào gồm có: các khí cacbonic, đường và năng lượng (ATP + nhiệt). Hô hấp tế bào là quá trình chuyển hóa năng lượng quan trọng đối với tế bào sống. 

Đây là chuỗi các phản ứng oxi hóa khử, phân tử glucôzơ phân giải dần giúp cho năng lượng được giải phóng từng phần.

Những chia sẻ mà chúng tôi mang đến trên đây đã giúp cho chúng ta có thể hô hấp tế bào là gì, cũng như các giai đoạn cụ thể của hô hấp tế bào. Hy vọng với những chia sẻ mà chúng tôi mang tới trên đây đã giúp mang đến những thông tin hữu ích nhất đến bạn đọc.